Share on Google+
Ryűnosuke Tsukigata





 • Nome
  Ryűnosuke Tsukigata
 • Nome de Registro
  Kiyoto Monden
 • Data de Nascimento
  18/03/1902
 • Data de Falecimento
  30/08/1970
 • Local de Nascimento
  Miyagi, JapŃo

 • Share on Google+

Filmes no Site:

 1. The Private Police (1967, elenco)
 2. The Flower and the Dragon (1965, elenco)
 3. Jinsei gekijo: hisha kaku (1963, elenco)
 4. Hiken (1963, elenco)
 5. Gyangu chűshingura (1963, elenco)
 6. 13 Assassinos (Jűsan-nin no shikaku, 1963, elenco)
 7. Miyamoto Musashi: Showdown at Hannyazaka Heights (1962, elenco)
 8. Love, Thy Name Be Sorrow (1962, elenco)
 9. Mannen Tar˘ to Anego Syain (1961, elenco)
 10. Law in Ghost Island (1961, elenco)
 11. Conspirator (1961, elenco)
 12. Ako roshi (1961, elenco)
 13. Zoku shinran (1960, elenco)
 14. Tenp˘ rokkasen - Jigoku no hanamichi (1960, elenco)
 15. Shinran (1960, elenco)
 16. Gozonji irezumi hangan (1960, elenco)
 17. Tatsumaki bugy˘ (1959, elenco)
 18. Fuunji Oda Nobunaga (1959, elenco)
 19. Doku-ganryu Masamune (1959, elenco)
 20. Daibosatsu t˘ge - Kanketsu-hen (1959, elenco)
 21. A Bull's Eye for Love (1959, elenco)
 22. The Town Hero (1958, elenco)
 23. Kenka gasa (1958, elenco)
 24. Daibosatsu t˘ge - Dai ni bu (1958, elenco)
 25. Uj˘ (1957, elenco)
 26. Sword in the Moonlight (1957, elenco)
 27. Ninjutsu gozen-jiai (1957, elenco)
 28. Ghost Ship Part 2 (1957, elenco)
 29. Swordsman of the Two Sword Style (1956, elenco)
 30. Ak˘ r˘shi - Ten no maki; Chi no maki (1956, elenco)
 31. A Lanša Ensanguentada (Bloody Spear on Mount Fuji, 1955, elenco)
 32. Onna kanja himon - Ak˘ r˘shi (1953, elenco)
 33. Edo iroha matsuri (1953, elenco)
 34. Daibosatsu T˘ge (1953, elenco)
 35. Zoku Ak˘j˘ (1952, elenco)
 36. Ak˘j˘ (1952, elenco)
 37. Zoku Sasaki Kojiro (1951, elenco)
 38. Five Men of Edo (1951, elenco)
 39. A Horde of Drunken Knights (1951, elenco)
 40. Tateshi Danpei (1950, elenco)
 41. Sengoku-matoi (1950, elenco)
 42. Sasaki Kojiro (1950, elenco)
 43. Ore wa yojinbo (1950, elenco)
 44. Nippon G Men: Dai-ni-wa - Nansenzaki no kett˘ (1950, elenco)
 45. Midare-boshi K˘jin-yama (1950, elenco)
 46. Jakoman to Tetsu (1949, elenco)
 47. Invisible Man Appears (1949, elenco)
 48. Shinya no shicho (1947, elenco)
 49. Kojiki taish˘ (1945, elenco)
 50. A Saga do Jud˘ (Zoku Sugata Sanshir˘, 1945, elenco)
 51. Kokusai mitsuyu-dan (1944, elenco)
 52. Kikuchi sembon-yari: Shidonţ tokubetsu k˘geki-tai (1944, elenco)
 53. Wakaki sugata (1943, elenco)
 54. The Life of Matsu the Untamed (1943, elenco)
 55. Nit˘ryű kaigen (1943, elenco)
 56. Kett˘ Banjakuzaka (1943, elenco)
 57. A Saga do Jud˘ (Sugata Sanshir˘, 1943, elenco)
 58. The Hawk of the North (1942, elenco)
 59. Shiroi hekiga (1942, elenco)
 60. Kawanakajima kassen (1941, elenco)
 61. Miyamoto Musashi: Dai-san-bu - Kenshin ichiro (1940, elenco)
 62. Shusse taikoki (1938, elenco)
 63. Yoru no hato (1937, elenco)
 64. Man of the House (1936, elenco)
 65. Kunisada Chűji: Shinshű komoriuta (1936, elenco)
 66. Chűkon giretsu - Jitsuroku Chűshingura (1928, elenco)
 67. Triumphant Shout (1926, elenco)


┌ltimos Visitados

Ryûnosuke Tsukigata

Copyright © 2020 www.interfilmes.com - Todos os Direitos Reservados. Acesse a Política de Privacidade.