Share on Google+
Utaemon Ichikawa

 • Nome
  Utaemon Ichikawa
 • Data de Nascimento
  11/02/1904
 • Data de Falecimento
  16/09/1999
 • Local de Nascimento
  Kagawa, Japão

 • Share on Google+

Filmes no Site:

 1. Kisaragi musô ken (1962, elenco)
 2. Inazuma to uge no kettô (1962, elenco)
 3. Hatamoto kenka taka (1961, elenco)
 4. Hakko ryukitai (1961, elenco)
 5. Ako roshi (1961, elenco)
 6. Wakasame torimon-cho (1960, elenco)
 7. Tenpô rokkasen - Jigoku no hanamichi (1960, elenco)
 8. Suronin hyakuman-goku (1960, elenco)
 9. Rônin ichiba - Asayake tengu (1960, elenco)
 10. Mystery of Ghost Island (1960, elenco)
 11. Kurobe dani no dai kenkyaku (1960, elenco)
 12. The 47 Masterless Samurai (1959, elenco)
 13. Senryô-jishi (1959, elenco)
 14. The Tough in a Purple Hood (1958, elenco)
 15. Nuretsubame: kurenai gonbachi (1958, elenco)
 16. Ninkyo Tokaido (1958, elenco)
 17. Hatamoto taikutsu otoko (1958, elenco)
 18. Fuji ni tatsu kage (1957, elenco)
 19. Akô rôshi - Ten no maki; Chi no maki (1956, elenco)
 20. Tsukigata Hanpeita (1952, elenco)
 21. Five Men of Edo (1951, elenco)
 22. Tateshi Danpei (1950, elenco)
 23. Sengoku-matoi (1950, elenco)
 24. Nippon G Men: Dai-ni-wa - Nansenzaki no kettô (1950, elenco)
 25. Midare-boshi Kôjin-yama (1950, elenco)
 26. Jiruba Tetsu (1950, elenco)
 27. Kojiki taishô (1945, elenco)
 28. Kokusai mitsuyu-dan (1944, elenco)
 29. Kikuchi sembon-yari: Shidonî tokubetsu kôgeki-tai (1944, elenco)
 30. Maria Luz-gô jiken - Doreisen (1943, elenco)
 31. Ômura Masujirô (1942, elenco)
 32. A Vingança dos 47 Ronin (The 47 Ronin, 1941, elenco)
 33. Nishikie edosugata hatamoto to machiyakko (1939, elenco)
 34. Satsuma-bikyaku (1938, elenco)
 35. Yûten Yoshimatsu (1937, elenco)
 36. Chûshingura - Zempen: Akahokyô no maki (1932, elenco)
 37. Chûshingura - Kôhen: Edo no maki (1932, elenco)
 38. Chûshingura (1932, elenco)


Últimos Visitados

Utaemon Ichikawa

Copyright © 2020 www.interfilmes.com - Todos os Direitos Reservados. Acesse a Política de Privacidade.