Share on Google+
Takamasa Suga

 • Nome
  Takamasa Suga
 • Data de Nascimento
  19/10/1977
 • Idade
  42 anos e 9 meses
 • Local de Nascimento
  Tokyo, Japão

 • Share on Google+

Filmes no Site:

 1. Birdsong (2019, elenco)
 2. Kamen Raidâ Heisei Jenerêshonzu Foebâ (Kamen Raidâ Heisei Jenerêshonzu Foebâ / Kamen Rider Heisei Generations Forever, 2018, elenco)
 3. 7's (2015, elenco)
 4. SP - Keishichô Keigoka 4 (2014, elenco)
 5. Madam Marmalade no ijô na nazo: Shutsudai hen (2013, elenco)
 6. Madam Marmalade no ijô na nazo: Kaitô hen (2013, elenco)
 7. Pâti wa sentou kara hajimaru (2012, elenco)
 8. Fashion Story: Model (2012, elenco)
 9. Deddo sushi (Deddo sushi / Dead Sushi, 2012, elenco)
 10. Datsugoku Doctor: Inochiya Enma (2012, elenco)
 11. CM taimu (CM taimu / CM Time, 2012, elenco)
 12. Jîn warutsu (2011, elenco)
 13. Deddobôru (2011, elenco)
 14. Shuarî samudei (2010, elenco)
 15. Short Hope (2010, elenco)
 16. Box: Hakamada jiken - inochi towa (2010, elenco)
 17. Together (2009, elenco)
 18. Baka wa 2 kai umi wo wataru (2009, elenco)
 19. Waters (2006, elenco)
 20. Love My Life (2006, elenco)
 21. Jun kissa erumitâju (2006, elenco)
 22. Death Trance - O Samurai do Apocalipse (Death Trance, 2005, elenco)
 23. Chromartie High - The Movie (2005, elenco)
 24. Musume Dojoji - jyaen no koi (2004, elenco)
 25. Mail (2004, elenco)
 26. Jam Films 2 (2004, elenco)
 27. Seventh Anniversary (2003, elenco)
 28. Kamen Raidâ Ryûki: Episode Final (2002, elenco)


Últimos Visitados

Takamasa Suga

Copyright © 2020 www.interfilmes.com - Todos os Direitos Reservados. Acesse a Política de Privacidade.