Jirô Tamiya

 • Nome
  Jirô Tamiya
 • Nome de Registro
  Goro Shibata
 • Data de Nascimento
  25/08/1935
 • Data de Falecimento
  29/12/1978
 • Local de Nascimento
  Kyoto City, Japão

  Filmes no Site:

 1. Yellow Dog (1976, elenco)
 2. Ikare doku hebi - Moku geki sha wo kese (1976, elenco)
 3. Fumô chitai (1976, elenco)
 4. Cobra (1976, elenco)
 5. Dômyaku rettô (1975, elenco)
 6. The Family (1974, elenco)
 7. Jinsei gekijô - Seishun aiyoku zankyohen (1974, elenco)
 8. Miyamoto Musashi (1973, elenco)
 9. Hana to ryu seiun aizo dotohen (1973, elenco)
 10. Um Animal Chamado Homem (Jaga wa hashitta, 1970, elenco)
 11. Ai no kaseki (1970, elenco)
 12. Memoir of Japanese Assassins (1969, elenco)
 13. The Time of Reckoning (1968, elenco)
 14. School for Thieves (1968, elenco)
 15. Evil Trio (1968, elenco)
 16. Akumyo juhachi-ban (1968, elenco)
 17. Shôbu inu (1967, elenco)
 18. Hayauchi inu (1967, elenco)
 19. Akumyo ichidai (1967, elenco)
 20. Zeni no toreru otoko (1966, elenco)
 21. The Great White Tower (1966, elenco)
 22. Nora inu (1966, elenco)
 23. Akumyo zakura (1966, elenco)
 24. Teppô inu (1965, elenco)
 25. Gorotsuki inu (1965, elenco)
 26. Akumyo nobori (1965, elenco)
 27. Akumyo muteki (1965, elenco)
 28. Abare inu (1965, elenco)
 29. Yadonashi inu (1964, elenco)
 30. Super Express (1964, elenco)
 31. Otto ga mita 'Onna no kobako' yori (1964, elenco)
 32. Jûnana sai wa ichido dake (1964, elenco)
 33. Clamouring Canines (1964, elenco)
 34. Akumyo daiko (1964, elenco)
 35. Yoru no haitô (1963, elenco)
 36. Sebiro no ninja (1963, elenco)
 37. Onna ga aishite nikumu toki (1963, elenco)
 38. Nyokei kazoku (1963, elenco)
 39. Kuro no chushajo (1963, elenco)
 40. Daisan no akumyo (1963, elenco)
 41. Bury Me Deep (1963, elenco)
 42. Akumyo ichiban (1963, elenco)
 43. Akumyo ichiba (1963, elenco)
 44. Akumyo hatoba (1963, elenco)
 45. The Black Test Car (1962, elenco)
 46. Stolen Pleasure (1962, elenco)
 47. Onna no issho (1962, elenco)
 48. New Bad Reputation Continues (1962, elenco)
 49. New Bad Reputation (1962, elenco)
 50. Katei no jijô (1962, elenco)
 51. A Night to Remember (1962, elenco)
 52. Zoku akumyo (1961, elenco)
 53. Tough Guy (1961, elenco)
 54. Onna wa yoru kesshô suru (1961, elenco)
 55. Onna no kunshô (1961, elenco)
 56. Ojôsan (1961, elenco)
 57. Kawaii mendori ga utatta (1961, elenco)
 58. Gonin no totsugeki tai (1961, elenco)
 59. The Woman Who Touched the Legs (1960, elenco)
 60. Obsessão Sensual (Chijin no ai, 1960, elenco)
 61. O Testamento de uma Mulher (A Woman's Testament, 1960, elenco)
 62. Bôhûken (1959, elenco)
 63. Haha no tabiji (1958, elenco)
 64. The Blue Sky Maiden (1957, elenco)


Últimos Visitados

Jirô Tamiya

Copyright © 2021 www.interfilmes.com - Todos os Direitos Reservados. Acesse a Política de Privacidade.