G˘z˘ S˘ma

 • Nome
  G˘z˘ S˘ma
 • Data de Nascimento
  10/02/1930
 • Idade
  91 anos e 2 meses
 • Local de Nascimento
  Akita, JapŃo

  Filmes no Site:

 1. Paruko fikushon (2002, elenco)
 2. Shuto sh˘shitsu (1987, elenco)
 3. House on Fire (1986, elenco)
 4. Genkai tsurezure-bushi (1986, elenco)
 5. Oar (1985, elenco)
 6. Himatsuri (1985, elenco)
 7. Station to Heaven (1984, elenco)
 8. Fall Guy (1982, elenco)
 9. The Wild Daisy (1981, elenco)
 10. 203 kochi (1980, elenco)
 11. Torakku yar˘: Neppű 5000 kiro (1979, elenco)
 12. Torakku yar˘: Totsugeki ichiban hoshi (1978, elenco)
 13. Torakku yar˘: Ichiban hoshi kita e kaeru (1978, elenco)
 14. Tarao Bannai (1978, elenco)
 15. Ningen no sh˘mei (1977, elenco)
 16. Inugami no tatari (1977, elenco)
 17. Sonny Chiba's Dragon Princess (1976, elenco)
 18. Sh˘rinji kenp˘ (1976, elenco)
 19. Kinkin no lumpen taisho (1976, elenco)
 20. Urufu gai: Moero ˘kami-otoko (1975, elenco)
 21. T˘ky˘ dţpu sur˘to fujin (1975, elenco)
 22. Torakku yar˘: Goiken muy˘ (1975, elenco)
 23. The Bullet Train (1975, elenco)
 24. Daidatsugoku (1975, elenco)
 25. Alugados Pelo Inferno (Graveyard of Honor, 1975, elenco)
 26. Zero Woman: Red Handcuffs (1974, elenco)
 27. Sister Street Fighter (1974, elenco)
 28. Oh Wonderful Utamaro! (1974, elenco)
 29. Neon kurage: Shinjuku hanadensha (1973, elenco)
 30. Bodigaado Kiba: Hissatsu sankaku tobi (1973, elenco)
 31. Under the Flag of the Rising Sun (1972, elenco)
 32. Female Convict Scorpion Jailhouse 41 (1972, elenco)
 33. Sh˘wa zanky˘-den: Shinde moraimasu (1970, elenco)
 34. Yoru no kay˘ series: Isezakich˘ blues (1968, elenco)
 35. Rikugun ch˘h˘ 33 (1968, elenco)
 36. Kaidan hebi-onna (1968, elenco)
 37. Daigashi (1968, elenco)
 38. Bakuto Kaisan-shiki (1968, elenco)
 39. Kaisan shiki (1967, elenco)
 40. Abashiri bangaichi: Kett˘ reika 30 do (1967, elenco)
 41. Abashiri bangaichi: Fubuki no t˘s˘ (1967, elenco)
 42. Ichiman sanzennin (1966, elenco)
 43. Abashiri bangaichi: B˘ky˘ hen (1965, elenco)
 44. A Fugitive from the Past (1965, elenco)
 45. Wolves, Pigs & Men (1964, elenco)
 46. Echigo tsutsuishi oyashirazu (1964, elenco)
 47. Tokubetsu kid˘ s˘satai: Tokyo eki ni harikome (1963, elenco)
 48. Operation Diamond (1962, elenco)
 49. Fűraib˘ tantei: Misaki o wataru kuroi kaze (1961, elenco)
 50. Fűraib˘ tantei: Akai tani no sangeki (1961, elenco)


┌ltimos Visitados

Gôzô Sôma

Copyright © 2021 www.interfilmes.com - Todos os Direitos Reservados. Acesse a Política de Privacidade.