Shao-Lin Chiang

 • Nome
  Shao-Lin Chiang

  Filmes no Site:

 1. The Forbidden Past (1979, elenco)
 2. Ying zhao ming che (1977, elenco)
 3. The Naval Commandos (1977, elenco)
 4. Ying tai qi xue (1976, elenco)
 5. The Double Crossers (1976, elenco)
 6. Lao fu zi (1976, elenco)
 7. Kung-Fu Sting (1976, elenco)
 8. International Assassin (1976, elenco)
 9. Du wang da pian ju (1976, elenco)
 10. Clãs de Assassinos (Liu xing hu die jian / Killer Clans, 1976, elenco)
 11. Two Con Men (1975, elenco)
 12. Tian cai yu bai chi (1975, elenco)
 13. The Spiritual Boxer (1975, elenco)
 14. She sha shou (1975, elenco)
 15. Qing guo qing cheng (1975, elenco)
 16. Jiang tou (1975, elenco)
 17. Infra-Man (1975, elenco)
 18. Gang ao chuan qi (1975, elenco)
 19. Cleópatra Jones e o Cassino de Ouro (Cleopatra Jones and the Casino of Gold, 1975, elenco)
 20. Carry on Con Men (1975, elenco)
 21. Aai xin jian wan wan (1975, elenco)
 22. Tornado of Pearl River (1974, elenco)
 23. The Savage Five (1974, elenco)
 24. The Rat Catcher (1974, elenco)
 25. The Golden Lotus (Jin ping shuang yan, 1974, elenco)
 26. Scandal (1974, elenco)
 27. Os 5 Implacáveis (Wu da han, 1974, elenco)
 28. Yi le ye (1973, elenco)
 29. The Pirate (1973, elenco)
 30. Survival of the Dragon (Yi wang da shu / Thunderkick, 1973, elenco)
 31. O Guarda-Costas de Ferro (Da dao Wang Wu / The Iron Bodyguard, 1973, elenco)
 32. Jing cha (1973, elenco)
 33. Jiang hu xing (1973, elenco)
 34. Yu nu xi chun (1972, elenco)
 35. Wang ming tu (1972, elenco)
 36. The Human Goddess (1972, elenco)
 37. The Devil's Mirror (Feng lei mo jing, 1972, elenco)
 38. Shao nai nai de si wa (1972, elenco)
 39. O Assassino de Shantung (Ma Yong Zhen, 1972, elenco)
 40. Flower in the Rain (1972, elenco)
 41. Fists of Vengeance (1972, elenco)
 42. 5 Dedos de Violencia (Tian xia di yi quan, 1972, elenco)
 43. Xi yang lian ren (1971, elenco)
 44. The Anonymous Heroes (1971, elenco)
 45. Punhos de Serpente (Guang dong xiao lao hu, 1971, elenco)
 46. O Resgate (Shuang xia, 1971, elenco)
 47. Nu sha shou (1971, elenco)
 48. Yan yang tian (1967, elenco)
 49. Tie guan yin (1967, elenco)
 50. Inter-Pol (1967, elenco)
 51. Hong Kong Nocturne (1967, elenco)
 52. Feng liu tie han (1967, elenco)
 53. Da xia fu chou ji (1967, elenco)
 54. Jin pu sa (1966, elenco)
 55. Sons of the Good Earth (1965, elenco)
 56. Ti xiao yin yuan shang ji (1964, elenco)
 57. Nan bei yi jia qin (1962, elenco)
 58. Nan bei he (1961, elenco)


Últimos Visitados

Shao-Lin Chiang

Copyright © 2021 www.interfilmes.com - Todos os Direitos Reservados. Acesse a Política de Privacidade.